همکاری با ما


لطفا جهت گزینش برای مصاحبه حضوری فرم زیر را تکمیل بفرمایید


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/09/08
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
آشنایی با شبکه های اجتماعی را بنویسید. آشنایی با شبکه های اجتماعی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا توانایی خود جهت پاسخگویی و مدیریت شبکه های اجتماعی مانند واتساپ و اینستاگرام را توضیح دهید

نحوه همکاری را انتخاب کنید.
آدرس حدودی منزل را بنویسید. آدرس حدودی منزل را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...